Dessa användarvillkor utgör ett juridiskt bindande avtal som gjorts mellan dig, antingen personligen eller på uppdrag av en enhet ("du") och Handsome Dans, som gör affärer som HD ("HD", "vi", "oss", eller "vår"), angående din åtkomst till och användning av  https//http:// www.handsomedans.co.uk webbplatsen såväl som alla andra medieformer, mediekanaler, mobilwebbplatser eller mobilapplikationer som är relaterade till, länkade eller på annat sätt anslutna till dessa (sammantaget "Webbplatsen"). Du samtycker till att genom att gå in på webbplatsen har du läst, förstått och samtyckt till att vara bunden av alla dessa användarvillkor. OM DU INTE ACCEPTERAR ALLA DESSA ANVÄNDARVILLKOR, ÄR DU UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDAD ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN OCH DU MÅSTE AVSLUTA ANVÄNDNING OMEDELBART.

 

Tilläggsvillkor eller dokument som kan publiceras på webbplatsen från tid till annan införlivas härmed uttryckligen häri genom referens. Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, göra ändringar eller modifieringar av dessa användarvillkor när som helst och av vilken anledning som helst. Vi kommer att varna dig om eventuella ändringar genom att uppdatera datumet "Senast uppdaterad" i dessa användarvillkor, och du avsäger dig rätten att få specifik meddelande om varje sådan ändring. Det är ditt ansvar att regelbundet granska dessa användarvillkor för att hålla dig informerad om uppdateringar. Du kommer att vara föremål för, och kommer att anses ha blivit medveten om och att ha accepterat, ändringarna i eventuella reviderade användarvillkor genom din fortsatta användning av webbplatsen efter det datum som sådana reviderade användarvillkor publicerades.

 

Dans dubbla rabatt
Aktiv på alla föremål värda £50 eller mer. Rabatten är slumpmässig och varierar mellan 10% och 30% rabatt och avslöjas i kassan

 

Informationen som tillhandahålls på webbplatsen är inte avsedd för distribution till eller användning av någon person eller enhet i någon jurisdiktion eller ett land där sådan distribution eller användning skulle strida mot lag eller förordning eller som skulle utsätta oss för något registreringskrav inom sådana jurisdiktion eller land. Följaktligen gör de personer som väljer att komma åt webbplatsen från andra platser på eget initiativ och är ensamma ansvariga för efterlevnad av lokala lagar, om och i den mån lokala lagar är tillämpliga.

 

Webbplatsen är avsedd för användare som är minst 13 år gamla. Alla användare som är minderåriga i den jurisdiktion där de bor (vanligtvis under 18 år) måste ha tillstånd från, och vara direkt övervakade av, sin förälder eller vårdnadshavare för att använda webbplatsen. Om du är minderårig måste du låta din förälder eller vårdnadshavare läsa och godkänna dessa användarvillkor innan du använder webbplatsen.

 

 

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

 

Om inget annat anges är webbplatsen vår egendom och all källkod, databaser, funktionalitet, mjukvara, webbdesign, ljud, video, text, fotografier och grafik på webbplatsen (sammantaget "innehållet") och varumärken, tjänstemärken och logotyper som finns däri ("märkena") ägs eller kontrolleras av oss eller är licensierade till oss, och skyddas av upphovsrätts- och varumärkeslagar och olika andra immateriella rättigheter och lagar om illojal konkurrens i USA, internationella upphovsrättslagar och internationella konventioner. Innehållet och märkena tillhandahålls på webbplatsen "i befintligt skick" endast för din information och personliga bruk. Förutom vad som uttryckligen anges i dessa användarvillkor får ingen del av webbplatsen och inget innehåll eller märken kopieras, reproduceras, samlas, återpubliceras, laddas upp, publiceras, visas offentligt, kodas, översättas, överföras, distribueras, säljas, licensieras eller på annat sätt utnyttjas för vilket kommersiellt syfte som helst, utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.

 

Förutsatt att du är berättigad att använda webbplatsen, beviljas du en begränsad licens att få åtkomst till och använda webbplatsen och att ladda ner eller skriva ut en kopia av någon del av innehållet som du har fått korrekt åtkomst till enbart för din personliga, icke-kommersiell användning Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen tilldelas dig i och till webbplatsen, innehållet och märkena.

 

 

ANVÄNDARREPRESENTATIONER

 

Genom att använda webbplatsen intygar och garanterar du att: (1) du har rättskapacitet och du samtycker till att följa dessa användarvillkor; (2) du inte är under 13 år ; (3) du inte är minderårig i den jurisdiktion där du bor, eller om du är minderårig har du fått föräldrarnas tillstånd att använda webbplatsen; (4) du kommer inte att komma åt webbplatsen på automatiserade eller icke-mänskliga sätt, vare sig genom en bot, ett skript eller på annat sätt; (5) du kommer inte att använda webbplatsen för något olagligt eller obehörigt ändamål; och (6) din användning av webbplatsen kommer inte att bryta mot någon tillämplig lag eller förordning.

 

Om du tillhandahåller någon information som är osann, felaktig, inte aktuell eller ofullständig, har vi rätt att stänga av eller avsluta ditt konto och vägra all aktuell eller framtida användning av webbplatsen (eller någon del därav).< /p>

 

 

PRODUKTER

 

Vi gör allt vi kan för att så exakt som möjligt visa färger, funktioner, specifikationer och detaljer för produkterna som finns tillgängliga på webbplatsen. Vi garanterar dock inte att färgerna, funktionerna, specifikationerna och detaljerna för produkterna kommer att vara korrekta, kompletta, tillförlitliga, aktuella eller fria från andra fel, och din elektroniska display kanske inte exakt återspeglar de faktiska färgerna och detaljerna i Produkter. Alla produkter är beroende av tillgänglighet och vi kan inte garantera att varor finns i lager. Vi förbehåller oss rätten att avbryta alla produkter när som helst av vilken anledning som helst. Priserna för alla produkter kan ändras.

 

 

KÖP OCH BETALNING

 

Vi accepterar följande betalningssätt:

 

-  Visum

-  Mastercard

-  American Express

-  Upptäck

-  PayPal

 

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs via webbplatsen. Du samtycker vidare till att omedelbart uppdatera konto- och betalningsinformation, inklusive e-postadress, betalningsmetod och betalkorts utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov. Omsättningsskatt kommer att läggas till priset för inköp som anses krävas av oss. Vi kan ändra priser när som helst. Alla betalningar ska vara i GBP.

 

Du samtycker till att betala alla avgifter till de priser som då gäller för dina köp och eventuella tillämpliga fraktavgifter, och du ger oss tillstånd att debitera din valda betalningsleverantör för sådana belopp när du gör din beställning. Vi förbehåller sig rätten att korrigera eventuella fel eller misstag i prissättningen, även om vi redan har begärt eller tagit emot betalning.

 

Vi förbehåller oss rätten att neka alla beställningar som görs via webbplatsen. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller annullera köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan inkludera beställningar som görs av eller under samma kundkonto, samma betalningsmetod och/eller beställningar som använder samma fakturerings- eller leveransadress. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som, enligt vår egen bedömning, tycks läggas av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

 

 

RETURNERINGSPOLICY

 

Läs igenom vår returpolicy som finns på webbplatsen innan du gör några köp.

 

 

FÖRBJUDNA AKTIVITETER

 

Du får inte komma åt eller använda webbplatsen för något annat ändamål än det för vilket vi gör webbplatsen tillgänglig.Webbplatsen får inte användas i samband med några kommersiella ansträngningar förutom de som är specifikt godkända eller godkända av oss

 

Som användare av webbplatsen samtycker du till att inte:

 

 1. 1. Trakassera, irritera, skrämma eller hota någon av våra anställda eller agenter som är engagerade i att tillhandahålla någon del av webbplatsen till dig.
 2. 2. Försök att kringgå alla åtgärder på webbplatsen som är utformade för att förhindra eller begränsa åtkomst till webbplatsen eller någon del av webbplatsen.
 3. 3. Dechiffrera, dekompilera, plocka isär eller bakåtkonstruera någon av programvaran som utgör eller på något sätt utgör en del av webbplatsen.
 4. 4. Använd webbplatsen som en del av alla försök att konkurrera med oss ​​eller på annat sätt använda webbplatsen och/eller innehållet för någon inkomstgenererande verksamhet eller kommersiellt företag.
 5. 5. Använd all information som erhållits från webbplatsen för att trakassera, missbruka eller skada en annan person.
 6. 6. Använda våra supporttjänster på ett felaktigt sätt eller skicka in falska rapporter om missbruk eller tjänstefel.
 7. 7. Lura, lura eller vilseleda oss och andra användare, särskilt i alla försök att lära sig känslig kontoinformation som användarlösenord.
 8. 8. Deltag i otillåten inramning av eller länkning till webbplatsen.
 9. 9. Kringgå, inaktivera eller på annat sätt stör säkerhetsrelaterade funktioner på webbplatsen, inklusive funktioner som förhindrar eller begränsar användningen eller kopieringen av innehåll eller upprätthåller begränsningar för användningen av webbplatsen och/eller innehållet däri.
 10. 10. Använd webbplatsen för att annonsera eller erbjuda att sälja varor och tjänster.
 11. 11. Använd en inköpsagent eller inköpsagent för att göra inköp på webbplatsen.
 12. 12. Utför otillåten användning av webbplatsen, inklusive att samla in användarnamn och/eller e-postadresser till användare på elektroniska eller andra sätt i syfte att skicka oönskad e-post, eller skapa användarkonton på automatiserade sätt eller under falska anspråk.
 13. 13. Hämta systematiskt data eller annat innehåll från webbplatsen för att skapa eller kompilera, direkt eller indirekt, en samling, kompilering, databas eller katalog utan skriftligt tillstånd från oss.
 14. 14. Delta i all automatiserad användning av systemet, som att använda skript för att skicka kommentarer eller meddelanden, eller använda någon datautvinning, robotar eller liknande verktyg för datainsamling och utvinning.
 15. 15. Störa, störa eller skapa en otillbörlig börda på webbplatsen eller nätverken eller tjänsterna som är anslutna till webbplatsen.
 16. 16. Sälj eller överför på annat sätt din profil.
 17. 17. Försök att utge sig för en annan användare eller person eller använda en annan användares användarnamn.
 18. 18. Ta bort meddelandet om upphovsrätt eller annan äganderätt från innehållet.
 19. 19. Kopiera eller anpassa webbplatsens programvara, inklusive men inte begränsat till Flash, PHP, HTML, JavaScript eller annan kod.
 20. 20.Ladda upp eller överför (eller försök att ladda upp eller överföra) virus, trojanska hästar eller annat material, inklusive överdriven användning av versaler och spam (kontinuerlig postning av upprepad text), som stör alla partens oavbrutna användning och åtnjutande av webbplatsen eller modifierar, försämrar, stör, ändrar eller stör användningen, funktionerna, funktionerna, driften eller underhållet av webbplatsen
 21. 21. Använd webbplatsen på ett sätt som inte är förenligt med tillämpliga lagar eller förordningar.

 

 

ANVÄNDARGENERERADE BIDRAG

 

Webbplatsen kan bjuda in dig att chatta, bidra till eller delta i bloggar, anslagstavlor, onlineforum och andra funktioner, och kan ge dig möjlighet att skapa, skicka, posta, visa, överföra, framföra, publicera , distribuera eller sända innehåll och material till oss eller på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till text, skrifter, video, ljud, fotografier, grafik, kommentarer, förslag eller personlig information eller annat material (sammantaget "Bidrag"). Bidrag kan vara synliga för andra användare av webbplatsen och marknadsplatserbjudandena och via tredje parts webbplatser. Som sådan kan alla bidrag du överför behandlas som icke-konfidentiella och icke-proprietära. När du skapar eller gör några bidrag tillgängliga, representerar och garanterar du därmed att:

 

 1.  Skapandet, distributionen, överföringen, offentlig visning eller framförande, och åtkomst, nedladdning eller kopiering av dina Bidrag gör inte och kommer inte att göra intrång i äganderätten, inklusive men inte begränsat till upphovsrätten, patentet, varumärke, affärshemlighet eller moraliska rättigheter som tillhör tredje part.
  2. Du är skaparen och ägaren av eller har de nödvändiga licenserna, rättigheterna, samtyckena, utgåvorna och tillstånden att använda och tillåta oss, webbplatsen och andra användare av webbplatsen att använda dina bidrag på något sätt som webbplatsen och dessa avser. Användarvillkor.
  3. Du har skriftligt samtycke, frigivning och/eller tillåtelse från varje identifierbar individuell person i dina bidrag att använda namnet eller bilden av varje sådan identifierbar individuell person för att möjliggöra inkludering och användning av dina bidrag på något sätt som övervägs av Webbplatsen och dessa användarvillkor.
  4. Dina bidrag är inte falska, felaktiga eller vilseledande.
  5. Dina bidrag är inte oönskad eller obehörig reklam, reklammaterial, pyramidspel, kedjebrev, spam, massutskick eller andra former av uppmaning.
  6. Dina bidrag är inte obscena, oförskämda, illvilliga, smutsiga, våldsamma, trakasserande, ärekränkande, förtalande eller på annat sätt stötande (enligt beslut av oss).
  7. Dina bidrag hånar inte, hånar, nedvärderar, skrämmer eller missbrukar någon.
  8. Dina bidrag förespråkar inte våldsamt störtande av någon regering eller hetsar till, uppmuntrar eller hotar fysisk skada mot någon annan.
  9. Dina bidrag bryter inte mot någon tillämplig lag, förordning eller regel.
  10. Dina bidrag bryter inte mot tredje parts integritet eller publicitetsrättigheter.
  11. Dina bidrag innehåller inget material som begär personlig information från någon under 18 år eller utnyttjar personer under 18 år på ett sexuellt eller våldsamt sätt.
  12. Dina bidrag bryter inte mot någon tillämplig lag angående barnpornografi, eller på annat sätt avsedda att skydda minderårigas hälsa eller välbefinnande;
  13. Dina bidrag inkluderar inga stötande kommentarer som är kopplade till ras, nationellt ursprung, kön, sexuella preferenser eller fysiska handikapp.
  14. Dina bidrag bryter inte på annat sätt mot, eller länkar till material som bryter mot, någon bestämmelse i dessa användarvillkor eller någon tillämplig lag eller förordning.

 

All användning av webbplatsen eller marknadsplatsens erbjudanden i strid med det föregående bryter mot dessa användarvillkor och kan bland annat leda till uppsägning eller avstängning av dina rättigheter att använda webbplatsen och marknadsplatserbjudandena

 

 

BIDRAGSLICENS

 

Genom att publicera dina bidrag till någon del av webbplatsen ger du automatiskt, och du intygar och garanterar att du har rätt att ge oss en obegränsad, obegränsad, oåterkallelig, evig, icke-exklusiv, överförbar, royalty- gratis, fullt betald, världsomspännande rättighet och licens att vara värd för, använda, kopiera, reproducera, avslöja, sälja, återförsälja, publicera, sända, återskapa, arkivera, lagra, cache, offentligt framföra, offentligt visa, formatera om, översätta, överföra, utdrag (helt eller delvis), och distribuera sådana bidrag (inklusive, utan begränsning, din bild och röst) för vilket ändamål som helst, kommersiellt, reklam eller på annat sätt, och för att förbereda härledda verk av, eller införliva i andra verk, sådana bidrag , och bevilja och godkänna underlicenser av det föregående. Användningen och distributionen kan ske i alla medieformat och genom alla mediekanaler.

 

Denna licens kommer att gälla för alla former, media eller tekniker som nu är kända eller utvecklas härefter, och inkluderar vår användning av ditt namn, företagsnamn och franchisenamn, i tillämpliga fall, och alla varumärken, tjänstemärken, handelsnamn , logotyper och personliga och kommersiella bilder du tillhandahåller. Du avsäger dig alla moraliska rättigheter i dina bidrag, och du garanterar att moraliska rättigheter inte på annat sätt har hävdats i dina bidrag.

 

Vi hävdar inget äganderätt över dina bidrag. Du behåller full äganderätt till alla dina bidrag och eventuella immateriella rättigheter eller andra äganderätter som är associerade med dina bidrag. Vi är inte ansvariga för några uttalanden eller representationer i dina bidrag från dig i något område på webbplatsen. Du är ensam ansvarig för dina bidrag till webbplatsen och du samtycker uttryckligen till att befria oss från allt ansvar och att avstå från alla rättsliga åtgärder mot oss angående dina bidrag.

 

Vi har rätten, efter eget gottfinnande, (1) att redigera, redigera eller på annat sätt ändra några bidrag; (2) att omkategorisera eventuella bidrag för att placera dem på lämpligare platser på webbplatsen; och (3) att förhandsgranska eller radera alla bidrag när som helst och av vilken anledning som helst, utan föregående meddelande. Vi har ingen skyldighet att övervaka dina bidrag.

 

 

RIKTLINJER FÖR RECENSIONER

 

Vi kan ge dig områden på webbplatsen för att lämna recensioner eller betyg. När du lägger upp en recension måste du uppfylla följande kriterier: (1) du bör ha förstahandserfarenhet av den person/enhet som granskas; (2) dina recensioner får inte innehålla stötande svordomar eller kränkande, rasistiskt, stötande eller hatspråk; (3) dina recensioner bör inte innehålla diskriminerande referenser baserat på religion, ras, kön, nationellt ursprung, ålder, civilstånd, sexuell läggning eller funktionshinder; (4) dina recensioner bör inte innehålla referenser till olaglig aktivitet; (5) du bör inte vara ansluten till konkurrenter om du skriver negativa recensioner; (6) du bör inte dra några slutsatser om uppförandets laglighet; (7) du får inte publicera några falska eller vilseledande påståenden; och (8) du får inte organisera en kampanj som uppmuntrar andra att skriva recensioner, vare sig de är positiva eller negativa.

 

Vi kan acceptera, avvisa eller ta bort recensioner efter eget gottfinnande. Vi har absolut ingen skyldighet att granska recensioner eller att ta bort recensioner, även om någon anser att recensioner är stötande eller felaktiga. Recensioner stöds inte av oss och representerar inte nödvändigtvis våra åsikter eller åsikter från någon av våra dotterbolag eller partners. Vi tar inte på oss ansvar för någon granskning eller för några anspråk, skulder eller förluster som härrör från någon granskning.Genom att publicera en recension ger du oss härmed en evig, icke-exklusiv, världsomspännande, royaltyfri, fullt betald, överlåtbar och underlicenserbar rättighet och licens att reproducera, modifiera, översätta, överföra på alla sätt, visa, utföra, och/eller distribuera allt innehåll som rör recensioner

 

FAKTURERINGSKÖP OCH KONTOINFORMATION 


Vi förbehåller oss rätten att neka alla beställningar du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller annullera köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan omfatta beställningar som görs av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. I händelse av att vi ändrar eller avbryter en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta e-post och/eller faktureringsadress/telefonnummer som angavs när beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som, enligt vår egen bedömning, tycks göras av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuella, fullständiga och korrekta köp och kontoinformation för alla köp som görs i vår butik. Du samtycker till att omedelbart uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

För mer läs vår returpolicy.

BILDNINGAR

 

Du erkänner och samtycker till att alla frågor, kommentarer, förslag, idéer, feedback eller annan information angående webbplatsen eller marknadsplatserbjudandena ("bidrag") som du tillhandahåller oss är icke-konfidentiella och kommer att bli vår enda egendom. Vi ska äga exklusiva rättigheter, inklusive alla immateriella rättigheter, och ska ha rätt till obegränsad användning och spridning av dessa bidrag för alla lagliga ändamål, kommersiella eller andra, utan erkännande eller kompensation till dig. Du avsäger dig härmed alla moraliska rättigheter till sådana bidrag, och du garanterar härmed att alla sådana inlägg är original hos dig eller att du har rätt att skicka in sådana inlägg. Du samtycker till att det inte ska finnas någon regressrätt mot oss för påstådda eller faktiska intrång eller förskingring av någon äganderätt i dina Bidrag.

 

 

HANTERING AV WEBBPLATSEN

 

Vi förbehåller oss rätten, men inte skyldigheten, att: (1) övervaka webbplatsen för brott mot dessa användarvillkor; (2) vidta lämpliga rättsliga åtgärder mot någon som, efter vårt eget gottfinnande, bryter mot lagen eller dessa användarvillkor, inklusive utan begränsning, rapportering av en sådan användare till brottsbekämpande myndigheter; (3) efter eget gottfinnande och utan begränsning, vägra, begränsa åtkomst till, begränsa tillgängligheten till eller inaktivera (i den utsträckning det är tekniskt möjligt) något av dina Bidrag eller någon del därav; (4) att efter eget gottfinnande och utan begränsning, meddelande eller ansvar ta bort från webbplatsen eller på annat sätt inaktivera alla filer och innehåll som är överdrivet stora eller på något sätt betungande för våra system; och (5) på annat sätt hantera webbplatsen på ett sätt som är utformat för att skydda våra rättigheter och egendom och för att underlätta en korrekt funktion av webbplatsen och marknadsplatserbjudandena.

 

 

SEGRITETSPOLICY

 

Vi bryr oss om datasekretess och säkerhet. Läs vår sekretesspolicy: https://handsomedans.co.uk/pages/privacy-policy. Genom att använda webbplatsen eller marknadsplatserbjudandena samtycker du till att vara bunden av vår integritetspolicy, som ingår i dessa användarvillkor. Observera att webbplatsen och marknadsplatserbjudandena finns i  Storbritannien.Om du får tillgång till webbplatsen eller marknadsplatserbjudandena från någon annan region i världen med lagar eller andra krav som styr insamling, användning eller avslöjande av personuppgifter som skiljer sig från tillämpliga lagar i  United Genom din fortsatta användning av webbplatsen överför du sedan dina uppgifter till  Storbritannien, och du samtycker uttryckligen till att dina uppgifter överförs till och behandlas i  Storbritannien

 

 

VILLKOR OCH UPPSÄGNING

 

Dessa användarvillkor ska förbli i full kraft och verkan medan du använder webbplatsen. UTAN ATT BEGRÄNSA NÅGRA ANDRA BESTÄMMELSER I DESSA ANVÄNDARVILLKOR FÖRBEHÅLLER VI VI RÄTTET ATT, EFTER VÅRT ENDA GODKÄNNANDE OCH UTAN MEDDELANDE ELLER ANSVAR, NEKA TILLGÅNG TILL OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH MARKNADSPLATSEN ERBJUDANDEN (INKLUSIVE ETT IP-ANNONSER) AV NÅGON ANLEDNING ELLER AV INGEN ANLEDNING, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING FÖR BROTT MOT NÅGON REPRESENTATION, GARANTI ELLER FÖRBUND I DESSA ANVÄNDARVILLKOR ELLER NÅGON TILLÄMPLIG LAGAR ELLER FÖRESKRIFTER. VI KAN AVSLUTA DIN ANVÄNDNING ELLER DELTAGANDE I WEBBPLATSENS OCH MARKNADSPLATSENS ERBJUDANDEN ELLER TA BORT ALLT INNEHÅLL ELLER INFORMATION SOM DU LASTAT NÄR NÄR SOM HELST, UTAN VARNING, EFTER VÅRT ENDA GODKÄNNANDE.

 

Om vi ​​avslutar eller stänger av ditt konto av någon anledning, är du förbjuden att registrera och skapa ett nytt konto under ditt namn, ett falskt eller lånat namn, eller namnet på någon tredje part, även om du kanske agerar på uppdrag av tredje part. Förutom att avsluta eller stänga av ditt konto, förbehåller vi oss rätten att vidta lämpliga rättsliga åtgärder, inklusive men inte begränsat till att söka rättslig, straffrättslig och föreläggande.

 

 

ÄNDRINGAR OCH AVBROTT

 

Vi förbehåller oss rätten att ändra, modifiera eller ta bort innehållet på webbplatsen när som helst eller av någon anledning efter eget gottfinnande utan föregående meddelande. Vi har dock ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Vi förbehåller oss också rätten att när som helst ändra eller avbryta hela eller delar av marknadsplatserbjudandena utan föregående meddelande. Vi kommer inte att hållas ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisändring, avstängning eller upphörande av webbplatsen eller marknadsplatserbjudandena.

 

Vi kan inte garantera att webbplatsen och marknadsplatserbjudandena alltid kommer att vara tillgängliga. Vi kan uppleva hårdvara, mjukvara eller andra problem eller behöva utföra underhåll relaterat till webbplatsen, vilket kan resultera i avbrott, förseningar eller fel. Vi förbehåller oss rätten att ändra, revidera, uppdatera, avbryta, avbryta eller på annat sätt modifiera webbplatsen eller marknadsplatserbjudandena när som helst eller av vilken anledning som helst utan att meddela dig. Du samtycker till att vi inte har något som helst ansvar för någon förlust, skada eller olägenhet som orsakats av din oförmåga att komma åt eller använda webbplatsen eller marknadsplatserbjudandena under någon driftstopp eller avbrott av webbplatsen eller marknadsplatserbjudandena. Ingenting i dessa användarvillkor kommer att tolkas för att förplikta oss att underhålla och stödja webbplatsen eller marknadsplatserbjudandena eller att tillhandahålla några korrigeringar, uppdateringar eller utgåvor i samband med detta.

 

 

GÄLLANDE LAG

 

Dessa villkor styrs av och tolkas i enlighet med lagarna i  Storbritannien, och användningen av FN:s avtalskonvention för internationella försäljningar av varor är uttryckligen utesluten. Om din vanliga vistelseort är i EU och du är en konsument, har du dessutom det skydd som du får av obligatoriska bestämmelser i lagen i ditt land för att bosätta dig. Handsome Dans och du är båda överens om att underkasta sig den icke-exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i __________, vilket innebär att du kan göra ett anspråk för att försvara din konsument skyddsrättigheter med avseende på dessa användarvillkor i  Storbritannien eller i det EU-land där du är bosatt

 

 

TVISTLÖSNING

 

Europeiska kommissionen tillhandahåller en onlineplattform för tvistlösning som du kan komma åt här: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Om du vill uppmärksamma oss på detta ämne, vänligen kontakta oss.

 

 

KORREKTIONER

 

Det kan finnas information på webbplatsen som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till marknadsplatserbjudandena, inklusive beskrivningar, priser, tillgänglighet och diverse annan information. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera informationen på webbplatsen när som helst utan föregående meddelande.

 

 

DISCLAIMER

 

WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS PÅ EN BEFINTLIGT OCH TILLGÄNGLIG BASIS. DU GODKÄNNER ATT DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSENS TJÄNSTER KOMMER PÅ DIN EGEN RISK. I DEN FULLSTÄNDA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAGEN, FRÅSÄGER VI SIG ALLA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, I SAMBAND MED WEBBPLATSEN OCH DIN ANVÄNDNING AV DESSA, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJARBARHET, OCH PARTICULERING. (VI GER INGA GARANTIER ELLER UTSÄTTNINGAR OM RIKTIGHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN AV WEBBPLATSENS INNEHÅLL ELLER INNEHÅLLET PÅ NÅGON WEBBPLATSER SOM LÄNKAR TILL DENNA WEBBPLATS OCH VI ANSVARAR INGET ANSVAR ELLER ANSVAR FÖR NÅGON (1) ANSVAR FÖR NÅGRA (1) 2) PERSONSKADA ELLER EGENDOMSSKADA, AV NÅGOT ART, RESULTAT FRÅN DIN ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, (3) EVENTUELL OETORISERAD ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV VÅRA SÄKRA SERVER OCH/ELLER NÅGON/ELLER OCH FORMELL INFORMATION. LAGRADE DÄR, (4) EVENTUELLA AVBROTT ELLER AVBROTT AV SÄNDNING TILL ELLER FRÅN WEBBPLATSEN, (5) NÅGON BUGGAR, VIRUS, TROJANHÄSTAR ELLER LIKNANDE SOM KAN ÖVERFÖRAS TILL ELLER GENOM WEBBPLATSEN AV NÅGON TREDJE PART ( 6) EVENTUELLA FEL ELLER UNDERLÅTEN I NÅGOT INNEHÅLL OCH MATERIAL ELLER FÖR NÅGON FÖRLUST ELLER SKADA AV NÅGOT SLAG SOM RESULTAT AV ANVÄNDNING AV NÅGOT INNEHÅLL SOM UPPLATS, SÄNDAS ELLER ANNAT GJORT TILLGÄNGLIGT VIA WEBBPLATSEN. VI GARANTERAR, GÄLLER, GARANTERAR ELLER TAGAR SIG ANSVAR FÖR NÅGON PRODUKT ELLER TJÄNST SOM ANNONSERAS ELLER ERBJUDAS AV TREDJE PART VIA WEBBPLATSEN, NÅGON HYPERLÄNKAD WEBBPLATS, ELLER NÅGON WEBBPLATS I EN ANNON ELLER MOBIL ANNON. VARA PART TILL ELLER PÅ NÅGOT SÄTT ANSVARIG FÖR ATT ÖVERVAKA ALLA TRANSAKTIONER MELLAN DIG OCH TREDJEPARTSLEVERANTÖRER AV PRODUKTER ELLER TJÄNSTER. SOM VID KÖP AV EN PRODUKT ELLER TJÄNST I NÅGOT MEDEL ELLER I NÅGON MILJÖ BÖR DU ANVÄNDA DITT BÄSTA DOM OCH IAKTA FÖRSIKTIGHET DÄR LÄMPLIGT.

 

 

ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

 

UNDER INGEN OMSTÄNDIGHET KOMMER VI ELLER VÅRA DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA ELLER AGENTER ANSVARIGA MOT DIG ELLER NÅGON TREDJE PART FÖR NÅGON DIREKTA, INDIREKTA, FÖLJANDE, EXEMPLARISKA, OAVSIKTLIGA, SÄRSKILDA ELLER PUNITIVA, SÄRSKILDA ELLER STRÄFFAR INTÄKTER, FÖRLUST AV DATA ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPSTÅR FRÅN DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSENS, ÄVEN OM VI HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADA.

 

 

SKADERESKRIVNING

 

Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla oss oskadliga, inklusive våra dotterbolag, dotterbolag och alla våra respektive tjänstemän, agenter, partners och anställda, från och mot förlust, skada, ansvar, anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden och utgifter, gjorda av tredje part på grund av eller till följd av: (1) dina bidrag; (2) användning av webbplatsen; (3) brott mot dessa användarvillkor; (4) eventuella brott mot dina utfästelser och garantier som anges i dessa användarvillkor; (5) din kränkning av en tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till immateriella rättigheter; eller (6) någon uppenbar skadlig handling mot någon annan användare av webbplatsen som du anslutit till via webbplatsen. Trots det föregående förbehåller vi oss rätten att på din bekostnad ta på oss det exklusiva försvaret och kontrollen av alla frågor som du är skyldig att för att hålla oss skadeslösa, och du samtycker till att samarbeta, på din bekostnad, med vårt försvar av sådana anspråk. Vi kommer att vidta rimliga ansträngningar för att meddela dig om sådana anspråk, åtgärder eller förfaranden som är föremål för denna gottgörelse när vi blir medvetna om det.

 

 

ANVÄNDARDATA

 

Vi kommer att behålla vissa uppgifter som du överför till webbplatsen i syfte att hantera webbplatsens prestanda, såväl som data relaterade till din användning av webbplatsen. Även om vi utför regelbundna rutinmässiga säkerhetskopieringar av data, är du ensam ansvarig för all data som du överför eller som hänför sig till någon aktivitet du har gjort med hjälp av webbplatsen. Du samtycker till att vi inte ska ha något ansvar gentemot dig för någon förlust eller korruption av sådan data, och du avsäger dig härmed all rätt att vidta åtgärder mot oss som uppstår till följd av sådan förlust eller korruption av sådan data.

 

 

ELEKTRONISK KOMMUNIKATION, TRANSAKTIONER OCH SIGNATER

 

Att besöka webbplatsen, skicka e-post till oss och fylla i onlineformulär utgör elektronisk kommunikation. Du samtycker till att ta emot elektronisk kommunikation och du samtycker till att alla avtal, meddelanden, avslöjanden och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt, via e-post och på webbplatsen, uppfyller alla juridiska krav på att sådan kommunikation ska vara skriftlig. DU GODKÄNNER HÄRMED ANVÄNDNING AV ELEKTRONISKA SIGNATER, KONTRAKTER, BESTÄLLNINGAR OCH ANDRA REKORD, OCH TILL ELEKTRONISK LEVERANS AV MEDDELANDEN, POLICIER OCH REGISTRERING AV TRANSAKTIONER SOM INITIERAS ELLER SLUTFÖRTS AV OSS ELLER VIA WEBBPLATSEN. Du avsäger dig härmed alla rättigheter eller krav enligt lagar, förordningar, regler, förordningar eller andra lagar i någon jurisdiktion som kräver en originalsignatur eller leverans eller lagring av icke-elektroniska register, eller till betalningar eller beviljande av krediter på något annat sätt än elektroniska medel.

 

KAMPANJER OCH RABATTER

Vi förbehåller oss rätten att annullera alla beställningar som manipulerar våra kampanj- och rabattsystem. Det är inte tillåtet att stapla rabattkoder. Beställningar kommer att annulleras och kunder kommer att förbjudas att använda kampanjer.

 

ÖVRIGT

 

Dessa användarvillkor och eventuella policyer eller driftregler som publiceras av oss på webbplatsen eller med avseende på webbplatsen utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan dig och oss. Vår underlåtenhet att utöva eller upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte fungera som ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse. Dessa användarvillkor gäller i den utsträckning som är tillåten enligt lag. Vi kan överlåta någon eller alla av våra rättigheter och skyldigheter till andra när som helst. Vi ska inte vara ansvariga eller ansvariga för någon förlust, skada, försening eller underlåtenhet att agera orsakad av någon orsak utanför vår rimliga kontroll.Om någon bestämmelse eller del av en bestämmelse i dessa användarvillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller omöjlig att verkställa, anses den bestämmelsen eller en del av bestämmelsen särskiljas från dessa användarvillkor och påverkar inte giltigheten och verkställbarheten av eventuella återstående bestämmelser Det finns inget joint venture, partnerskap, anställning eller agenturförhållande som skapats mellan dig och oss som ett resultat av dessa användarvillkor eller användning av webbplatsen. Du samtycker till att dessa användarvillkor inte kommer att tolkas mot oss på grund av att du har utarbetat dem. Du avsäger dig härmed alla försvar du kan ha baserat på den elektroniska formen av dessa Användarvillkor och avsaknaden av undertecknande av parterna för att verkställa dessa Användarvillkor.

.